Aktualności

Szkolenie

16-08-2010 00:35:55

Zabezpieczenie lądowiska śmigłowca LPR.

 

wybór miejsca lądowania

   
 1. Miejsce do lądowania powinno być wystarczająco duże, przyjmuje się, że minimum w dzień to kwadrat o boku 35 m dla śmigłowca Mi-2 Plus oraz prostokąt o bokach 35 x 25 m dla śmigłowca EC 135 (rysunek).
 2. Miejsce - płaska powierzchnia, bez dołów, wystających kamieni itp., o zwartej nawierzchni (drobne kamienie, ostry piasek lub pył mogą zranić ludzi i uszkodzić śmigłowiec),
 3. Jeżeli różnica poziomów terenu w miejscu lądowania przekracza 1 m na odległości 12 m to miejsce jest zbyt pochyłe.
 4. W miejscu do lądowania nie powinno być ludzi, pojazdów, przeszkód takich jak słupy, przewody linii energetycznych i telefonicznych, drzewa, pnie, kamienie, zwierzęta gospodarcze, itp. Trzeba pamiętać, że bardzo niebezpieczne a zarazem najmniej widoczne z powietrza są przewody elektryczne.
 5. W przypadku drogi, powinien to być odcinek widoczny z daleka dla jadących, oddalony od łuków i zakrętów oraz bez przeszkód.
 6. Lądowanie i start śmigłowca odbywa się pod wiatr, położenie przeszkód na podejściu i po starcie powinno umożliwiać zachowanie toru lotu o nachyleniu 1:6.
 7. Ostateczną decyzję o miejscu wylądowania podejmuje pilot śmigłowca.

łączność

 
 1. Zespoły HEMS (śmigłowce) w trakcie wykonywanych operacji nawiązują łączność na ogólnopolskim kanale ratowniczym pasmo 169,00 MHz (częstotliwość służby zdrowia).
 2. Każdy zespół HEMS (śmigłowiec) posiada własny, indywidualny kryptonim w zależności od bazy, w której stacjonuje.
 3. Nawiązując łączność radiową należy wywoływać zespół HEMS (śmigłowiec) posługując się  kryptonimami.
 4. Nawiąż jak najwcześniej łączność z zespołem HEMS (śmigłowcem) na częstotliwości 169,00 MHz. Jeśli wcześniej korzystałeś z innej częstotliwości w kontaktach z lecącym zespołem, możesz skorzystać również z niej.
 5. Prawidłowe określenie pozycji, w jakiej się znajdujesz skróci czas oczekiwania na śmigłowiec.
 6. Jeśli miejsce, gdzie oczekujesz nie jest znane załodze śmigłowca, określ przez radio położenie według charakterystycznych, łatwo widocznych z powietrza znaków orientacyjnych, np. „Łąka ok. 200 m na wschód od kościoła, w miejscowości XXX.”
 7. Gdy zobaczysz lecący śmigłowiec (zwykle naziemny zespół widzi śmigłowiec wcześniej), powiedz o tym przez radio w sposób tak prosty, jak to możliwe, np. „Widzę cię, jestem na twojej godzinie TRZECIEJ” lub „Lecisz prosto na mnie”. Pamiętaj, by podawane kierunki odnosiły się do kierunku lotu śmigłowca (tak, jakbyś siedział na miejscu pilota).
 8. Jeśli nie widzisz śmigłowca, ale go usłyszałeś, powiedz o tym przez radio, a jeśli potrafisz prawidłowo określić jego położenie, powiedz np.: „Słyszę cię na południowy wschód ode mnie”.
 9. Poinformuj przez radio o położeniu miejsca wybranego do lądowania, jaki jest jego stan, właściwości nawierzchni, jakie są przeszkody wewnątrz i na zewnątrz strefy lądowania, zwłaszcza napowietrzne linie energetyczne lub telefoniczne. Niedopuszczalna jest obecność zwierząt, inwentarza żywego. Podaj, jakie są inne zidentyfikowane niebezpieczeństwa, określ kierunek wiatru przy ziemi. Wymiary lądowiska minimum 35x35m dla Mi-2 oraz 25x25m dla EC 135.
 10. Jeśli śmigłowiec HEMS kieruje się do lądowania:
 • pamiętaj, że najważniejsze jest bezpieczeństwo Twoje i wszystkich osób w strefie lądowania;
 • nie dopuść do wtargnięcia kogokolwiek w przewidywane miejsce lądowania;
 • chroń oczy - pył w oczach uniemożliwi Ci dalszą działalność;
 • utrzymuj stałą łączność radiową;
 • jeśli widzisz, że śmigłowiec wykonuje manewr w kierunku niebezpiecznej przeszkody lub zagraża komuś, podaj przez radio komunikat: „Stop, uważaj np. z lewej”;
 1. Nie podchodź samodzielnie, ani nie dopuszczaj innych do śmigłowca nawet po wylądowaniu. Poczekaj na wezwanie załogi śmigłowca. O zbliżaniu się osób postronnych zawsze informuj zespół lotniczy przez radio, próbuj nie dopuścić ich do stref niebezpiecznych.

zabezpieczenie miejsce lądowania

 1. Poinformuj przez radio o położeniu miejsca wybranego do lądowania, jaki jest jego stan, właściwości nawierzchni, jakie są przeszkody wewnątrz i na zewnątrz strefy lądowania, zwłaszcza napowietrzne linie energetyczne lub telefoniczne.
 2. Podaj, jakie są inne zidentyfikowane niebezpieczeństwa.
 3. Na miejscu lądowania niedopuszczalna jest obecność zwierząt.
 4. Zabezpiecz lub usuń wszystkie luźne przedmioty mogące unieść się w strumieniu powietrza w rejonie lądowiska.
 5. Zamknij drzwi karetki oraz innych pojazdów w pobliżu.
 6. Określ kierunek wiatru przy ziemi.
 7. Chroń oczy przed unoszącym się pyłem i zanieczyszczeniami.
 8. Nie należy do oznakowania terenu używać taśmy ostrzegawczej, ponieważ łatwo może się ona dostać w pracujący wirnik.
 9. W celu ułatwienia załodze śmigłowca identyfikacji miejsca lądowania włącz w dzień i w nocy światła błyskowe karetki, wozu bojowego Straży Pożarnej.
 10. Miejsce do lądowania w nocy powinno być w miarę możliwości oświetlone przez Straż Pożarną za pomocą czterech świateł skierowanych do środka wyznaczonego obszaru (oświetlenie miejsca przyziemienia w nocy wykonaj w taki sposób, by nie oślepiać pilota lądującego śmigłowca - nie świecić w oczy). 
 11. Jeśli lądowanie odbędzie się na drodze (rysunek) lub jej skraju, zamknij ruch przed lądowaniem śmigłowca. Ruch musi być zatrzymany, aż do jego odlotu.
 12. Przy wyznaczaniu miejsca do lądowania na drodze należy zablokować ruch ustawiając na obydwu końcach pojazdy z włączonymi światłami błyskowymi i drogowymi w odległości około 100 m (rysunek). Należy rozważyć usunięcie znaków drogowych i tablic informacyjnych, które mogłyby stanowić przeszkodę w lądowaniu śmigłowca.
 13. Nie pal w odległości mniejszej, niż 50 metrów od śmigłowca.

strefy niebezpieczne przy śmigłowcu

   
 1. W trakcie lądowania, wyłączenia silników, rozruchu oraz startu, generalnie w czasie, gdy wirnik nośny się kręci - obowiązuje bezwzględny zakaz zbliżania się kogokolwiek do śmigłowca na wyznaczone lądowisko HEMS lub odległość mniejszą jak 30 metrów.
 2. Podmuch od pracującego wirnika stwarza możliwość poderwania luźnych przedmiotów (np. pościeli z noszy, folii, śniegu kurzu), stanowi to zagrożenie dla przyjmujących oraz śmigłowca
 3. Uważaj na wirujące łopaty i śmigło ogonowe.
 4. Nigdy nie przechodź w rejonie śmigła ogonowego śmigłowca!
 5. Nigdy nie podchodź do śmigłowca od strony wznoszącego się zbocza! Uważaj na łopaty wirnika nośnego!
 6. Do śmigłowca zawsze zbliżaj się tylko z boku.
 7. Po przekazaniu pacjenta kontakt z załogą nawiązuj tylko radiowo lub wizualnie – nie zbliżaj się do śmigłowca.
 8.  

podjazd do śmigłowca

   
 1. Osoby i pojazdy nie uczestniczące bezpośrednio w przekazaniu poszkodowanego oraz osoby postronne nie mogą zbliżać się na odległość mniejszą, niż 30 metrów od śmigłowca.
 2. Osoby lub pojazdy przekazujące poszkodowanego nie mogą zbliżać się do śmigłowca bez wezwania przez załogę śmigłowca!
 3. Czekaj, aż ktoś z załogi śmigłowca podejdzie do Ciebie lub wykona jednoznacznie przywołujący gest! Stosuj się do poleceń członka załogi.
 4. Do śmigłowca zawsze zbliżaj się z boku (strefy dozwolone na szkicu).
 5. Dojazd pojazdów - wyłącznie wzdłuż śmigłowca.
 6. Dojazd karetki - po lewej stronie, wyłącznie wzdłuż śmigłowca, nie bliżej niż 2 metry od jakiegokolwiek elementu śmigłowca (uważaj na łopaty wirnika).
Źródło: www.lpr.com.pl


Ratownictwo techniczno-drogowe czyli co to jest

Organizacja ratownictwa technicznego obejmuje zespół działań planistyczno-organizacyjnych i stosowanie środków technicznych niezbędnych do ratowania,poszukiwania lub ewakuacji ludzi i zwierząt oraz ratowania mienia i środowiska,i polega na:
1) analizowaniu awarii oraz katastrof technicznych
2) ocenianie rozmiarów powstałego zdarzenia i prognozowanie jego rozwoju
3) dostosowanie sprzętu oraz wdrożenie technik stosowanych do poszukiwania,uwalniania i ewakuacji poszkodowanych i zagrożonych ludzi oraz zwierzat w zależności od rodzaju i miejsca zdarzenia
4) ratowaniu życialudzi i zwierząt zagrożonych awaria techniczną
5) oznakowaniu i wydzieleniu strefy bezpośrednich działan ratowniczych sił systemu oraz stref zagrożenia
6) przewietrzaniu lub wentylowaniu stref zagrożenia oraz stref bezpośrednich działan ratowniczych sił systemu
7) oświetlaniu oraz zabespieczaniu miejsca zdarzenia przed osobami postronnymi
8) wykonaniu przejśc i dojśc do poszkodowanych lub zagrożonych
9) usuwanie przeszkód naturalnych i sztucznych utrudniających niesieniu pomocy poszkodowanym lub zagrozonym ludziom oraz ratowa
nie środowiska
10) wypompowywanie,obwałowywaniu lub uszczelnianiu  miejsc wycieków substancji stwarzającej zagrozenie.

Źródło: www.pozarniczy.pun.pl

Powrót do listy